Blogia
Consuelo García del Cid Guerra

COLGADOS EN LA B-23 DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT SOLICITANDO LA LIBERTAD DE ENRIC DURAN

Cuatro activistas se han  colgado hoy de un puente de la B-23 en Esplugues de Llobregat (Barcelona) reclamando la puesta en libertad del Robin Hood de los Bancos Enric Durán, el joven catalán antisistema que mostró su desacuerdo con el actual sistema financiero mundial.

A las 11 de la mañana ,los mossos han destinado una grúa para bajar a dos chicos y dos chicas que se habían colgado del puente, hecho que ha provocado que se cortara la circulación hacia Barcelona.

Por ello, se les imputa un delito por alterar el tráfico de la vía mas otro de desobediencia civil.

Enric Durán ha sido trasladado a la prisión de Quatre Camins. El grupo de apoyo Enric Durán ha difundido el siguiente comunicado:

 

 

 

www.kaosenlared.net

Grup de suport a l'Enric Duran Grupo de apoyo a Enric Duran

. Para la coordinación y comunicación entre los diferentes grupos que apoyan a Enrique.

Grup de suport a enric | 22-3-2009 Grupo de apoyo a enric | 22-3-2009

www.kaosenlared.net/noticia/grup-de-suport-a-lenric-duran www.kaosenlared.net / noticia / grupo-de-apoyo-a-lenric-llevarán

[Traducción al castellano] [Traducción al castellano]

[CAT] [CAT]

Escrivim per informar que, davant de les moltes bones iniciatives i idees que estan sortint per fer campanya per la llibertat de l'Enric i la mancança de coordinació i comunicació que hi ha entre els grups que l'estan proposant, el divendres passat (20 de març) vam reunir-nos gent procedent de diferents campanyes en què havia participat l'Enric per mirar d'establir un marc de coordinació i d'organització conjunta, i així evitar dispersar esforços. Escribimos para informar que, ante las muchas buenas iniciativas e ideas que están saliendo para hacer campaña por la libertad de Enrique y la falta de coordinación y comunicación que hay entre los grupos que lo están proponiendo, el viernes pasado (20 de marzo) se reunió a gente procedente de diferentes campañas en que había participado Enrique para tratar de establecer un marco de coordinación y de organización conjunta, y así evitar dispersar esfuerzos.

Vam adoptar el nom de “Grup de suport a l'Enric Duran”, que és la firma amb què ja s'havien signat alguns comunicats, i hem decidit crear dues eines de comunicació: Estuvimos adoptó el nombre de "Grupo de apoyo a Enric Duran", que es la firma con la que ya se habían firmado algunos comunicados, y hemos decidido crear dos herramientas de comunicación:

·  Un correu de contacte per a que qualsevol pugui posar-se en contacte amb nosaltres: suportenric@17-s.info Un correo de contacto para que cualquiera pueda ponerse en contacto con nosotros: suportenric@17-s.info

·  Una llista de correu a la qual tothom que vulgui pugui subscriure-s'hi per debatre i implicar-se en la campanya de suport, alliberant totes les altres llistes d'aquest debat (servirien per difondre les convocatòries en ferm). Una lista de correo a la que todo el que quiera pueda suscribirse a ellos para debatir e implicarse en la campaña de apoyo, liberando todas las otras listas de este debate (servirían para difundir las convocatorias en firme). Podeu apuntar-vos a la llista a Podéis apuntaros a la lista

http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/suportenricduran http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/suportenricduran

Per raons pràctiques, la idea és fer les reunions a Barcelona recollint també les aportacions de totes aquelles persones interessades que viuen lluny i no tenen possibilitat d'arribar-hi. Por razones prácticas, la idea es hacer las reuniones en Barcelona recogiendo también las aportaciones de todas aquellas personas interesadas que viven lejos y no tienen posibilidad de llegar. L'objectiu no és centralitzar totes les accions a Barcelona, sinó que aquest grup de suport esdevingui un espai de coordinació entre totes les propostes que hi ha (per exemple: algú munta una acció concreta en un lloc concret, si els altres territoris ho saben poden plantejar-se fer la mateixa acció, o simplement fer-ne ressò com a grup de suport).A més, també permetrà que les convocatòries globals siguin més massives. El objetivo no es centralizar todas las acciones en Barcelona, sino que este grupo de apoyo se convierta en un espacio de coordinación entre todas las propuestas que hay (por ejemplo: alguien monta una acción concreta en un lugar concreto, si los otros territorios lo saben pueden plantearse hacer la misma acción, o simplemente hacer su eco como grupo de apoyo). Además, también permitirá que las convocatorias globales sean más masivas.

De moment, el Grup de Suport a l'Enric Duran ha convocat una roda de premsa el dimarts 24 de març a les 12 al local de la FAVB (C/Obradors, 6-8, Baixos). De momento, el Grupo de Apoyo a la Enric Duran ha convocado una rueda de prensa el martes 24 de marzo a las 12 al local de la FAVB (C / Obradors, 6-8, Bajos). També, des del col·lectiu Crisi, es fa una crida a una jornada d'accions descentralitzades el dijous 26 de març. También, desde el colectivo Crisis, se hace un llamamiento a una jornada de acciones descentralizadas el jueves 26 de marzo. A Barcelona, es convoca una concentració davant de la Borsa (Passeig de Gràcia, 19) a les 8 del vespre. En Barcelona, se convoca una concentración ante la Bolsa (Passeig de Gràcia, 19) a las 8 de la tarde.

Grup de suport a l'Enric Duran Grupo de apoyo a Enric Duran

http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-suport-len http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-suport-len ric rico

[CAST] [CAST]

Escribimos para informar que, frente a las muchas buenas iniciativas e ideas que están surgiendo para hacer campaña por la libertad de Enric y la carencia de coordinación y comunicación que hay entre los grupos que lo están proponiendo, el pasado viernes (20 de marzo) nos reunimos gente procedente de diferentes campañas en qué había participado Enric para mirar de establecer un marco de coordinación y de organización conjunta, y así evitar dispersar esfuerzos. Escribimos para informar que, frente a las muchas buenas iniciativas e ideas que están surgiendo para hacer campaña por la libertad de Enrique y la carencia de coordinación y comunicación que hay entre los grupos que lo están proponiendo, el pasado viernes (20 de marzo) nos reunimos gente procedente de diferentes campañas en qué había participado Enric para tratar de establecer un marco de coordinación y de organización conjunta, y así evitar dispersar esfuerzos.

Adoptamos el nombre de “Grupo de apoyo a Enric Duran”, que es la firma con qué ya se habían firmado algunos comunicados, y hemos decidido crear dos herramientas de comunicación: Adoptamos el nombre de "Grupo de apoyo a Enric Duran", que es la firma con qué ya se habían firmado algunos comunicados, y hemos decidido crear dos herramientas de comunicación:

Un correo de contacto para que cualquiera pueda ponerse en contacto con nosotros: Un correo de contacto para que cualquiera pueda ponerse en contacto con nosotros:

suportenric@17-s.info suportenric@17-s.info

Una lista de correo a la cual todo el mundo que quiera pueda subscribirse para debatir e implicarse en la campaña de apoyo, liberando todas las otras listas de este debate (servirían por difundir las convocatorias) . Una lista de correo a la cual todo el mundo que quiera pueda subscribirse para debatir e implicarse en la campaña de apoyo, liberando todas las otras listas de este debate (servirían por difundir las convocatorias). Podéis apuntaros a la lista a Podéis apuntaros a la lista a

http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/suportenricduran http://llistes.moviments.net/cgi-bin/mailman/listinfo/suportenricduran

Por razones prácticas, la idea es hacer las reuniones en Barcelona recogiendo también las aportaciones de todas aquellas personas interesadas que viven lejos y no tienen posibilidad de llegar. Por razones prácticas, la idea es hacer las reuniones en Barcelona recogiendo también las aportaciones de todas aquellas personas interesadas que viven lejos y no tienen posibilidad de llegar. El objetivo no es centralizar todas las acciones en Barcelona, sino que este grupo de apoyo sea un espacio de coordinación entre todas las propuestas que hay (por ejemplo: alguien monta una acción concreta en un lugar concreto, si los otros territorios lo saben pueden plantearse hacer la misma acción, o simplemente correr la voz como grupo de apoyo). El objetivo no es centralizar todas las acciones en Barcelona, sino que este grupo de apoyo sea un espacio de coordinación entre todas las propuestas que hay (por ejemplo: alguien monta una acción concreta en un lugar concreto, si los otros territorios lo saben pueden plantearse hacer la misma acción, o simplemente correr la voz como grupo de apoyo). Además , también permitirá que las convocatorias globales sean más masivas. Además, también permitirá que las convocatorias globales sean más masivas.

Por el momento, el Grupo de Apoyo a Enric Duran ha convocado una rueda de prensa el martes 24 de marzo a las 12 al local de la FAVB (C/Obradors, 6-8, Bajos). Por el momento, el Grupo de Apoyo a Enric Duran ha convocado una rueda de prensa el martes 24 de marzo a las 12 al local de la FAVB (C / Obradors, 6-8, Bajos). También, desde el colectivo Crisis, se hace un llamamiento a una jornada de acciones descentralizadas el jueves 26 de marzo. También, desde el colectivo Crisis, se hace un llamamiento a una jornada de acciones descentralizadas el jueves 26 de marzo. En Barcelona, se convoca una concentración ante de la Bolsa (Paseo de Gracia, 19) a las 8 de la tarde. En Barcelona, se convoca una concentración ante de la Bolsa (Paseo de Gracia, 19) a las 8 de la tarde.

Grupo de apoyo a Enric Duran Grupo de apoyo a Enric Duran

http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-sup http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-sup ort-lenric ort-lenric

http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-suport-lenr http://www.17-s.info/forum/accions-de-suport-lenric/grup-de-suport-lenr ic yc

 

 

 

 

 

 

0 comentarios